Om situationen på Leros / About the situation on Leros

Leros är en liten typisk grekisk ö med ca 8000 invånare som ligger i Egeiska havet, strax utanför den turkiska kusten. Ögruppen heter Dodekaneserna och öar som Kos, Kalymnos och Rhodos hör dit. Fram tom augusti hade Leros tagit emot 9000 flyktingar. Fler har kommit sedan. Det är utanför Leros kust som ett stort antal människor ett flertal gånger drunknat pga att flyktingarna själv eller smugglarna tagit hål på båten för att bli räddade av den grekiska kustbevakningen. Risken är annars att man blir upptäckt av den turkiska kustbevakningen som då tar flyktingarna tillbaka till Turkiet.

En svensk tjej, Hanna, som bor med sin man och sina barn på Leros och som är en av de lokala volontärer som hjälper till berättar följande.
Till Leros ankommer flyktingarna oftast med hamnpolisen eller Frontex via någon av de två mindre öarna Farmakonisi och Agathonisi. Dessa öar är grekiska militäröar och de ligger närmre Turkiets kust. Detta gör att det sällan kommer gummibåtar med flyktingar direkt till Leros. Vid ankomsten till hamnen i Leros måste flyktingarna registreras utomhus hos hamnpolisen. Ofta har de redan varit utan mat ett par dagar och de är ofta våta och frusna. De får vänta minst en natt på att bli registrerade. Under tiden sover de sittande i en trappa tex. När de sen blivit ”fria” går det sällan någon båt samma dag. De som har pengar kan boka ett rum på något av de tre hotellen som tar emot flyktingar. Resten kan välja att sova i tälten (vilket är svårt pga den låga standarden, tom råttor springer runt) eller på marken. I genomsnitt stannar flyktingarna i fyra dagar på Leros.
Leros solidarity network lyckades säkerställa statliga pengar för att kunna renovera ett hus i en av städerna men detta har enl lokala källor inte fungerat som det var tänkt.

I nuläget finns ingen hjälporganisation på plats. Röda korset har inte alls varit där, UNHCR har haft någon person på plats och Läkare utan gränser har hjälpt lite men ironiskt nog inte skickat någon läkare.

Senaste veckorna har olika frivilliga åkt dit för att försöka organisera volontärarbetet. Struktur har saknats och det försöker man hitta nu genom Leros Refugee Aid, UNHCR mfl.
Största problemen är bristen på sovplatser/lokaler och mat. Mat bekostas nu av volontärer och insamlingar, likaså gäller för allt annat. Hur mycket mat det blir beror helt enkelt på hur mkt volontärerna kan skrapa fram.
Läs gärna mer på våra länkar om du vill veta mer och få mer förståelse för situationen på Leros och i medelhavsområdet.

Leros is a small typical Greek island with approximately 8000 inhabitants located in the Aegean Sea, just off the Turkish coast. The archipelago is called Dodecanese, including also islands like Kos, Kalymnos and Rhodes. Until August, Leros has received 9,000 refugees. More have come since.

It’s outside the coast of Leros that many people have drowned when they or the smugglers have punctured the boats trying to get the attention of the Greek coastguard. This because of the fear of being taken back to Turkey by the turkish coastguard.

A Swedish girl, Hannah, who lives with her husband and their children on Leros is one of the local volunteers. She has told this. The refugees that arrive to Leros come with the port police or FRONTEX via one of the two smaller islands Farmakonisi or Agathonisi. These islands are Greek military islands close to the coast of Turkey. The rubber boats with refugees rarely arrive directly to Leros. On arrival to the port of Leros the refugees are registered outdoors of the port police. Often they have already been without food for a few days and they are often wet and frozen. Registration takes at least one night. During the wait they sleep outdoors, in a staircase or similar. Once they are ”set free” there is rarely any boat to Athens the same day. Those who have money can book a room at one of the three hotels that accept refugees. The rest are left to sleep in tents (which is difficult because of the low standard, even rats running around) or on the ground. The average stay of refugees is four days on Leros.

For now there is no aid organization on site. The Red Cross has not been there at all, UNHCR has had a couple of people on site and Médecins sans frontièrs has provided some help but has (ironically) not sent any doctor.

Leros Solidarity Network are doing what they can. They even secured state money to renovate an old house in one of the towns but it seems as if the plan to use this house hasn’t worked out.

During recent weeks volunteers have travelled there to try to organize volunteer work. There is a lack of structure, which the volunteers now try to seek through Leros Refugee Aid, UNHCR and others.

The biggest problems are the lack of beds/rooms and food. Food is now being paid and provided by volunteers and various fundraisers. The amount of food is dependent on how much the volunteers can gather.

Please read more on our links to learn more and get more understanding of the situation on Leros and in the Mediterranean.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s